Nieruchomości typu mixed-use, będą przyszłością polskiego rynku?

Tego typu nieruchomości to nic innego jak łączenie w jednej strukturze wielu zastosowań: mieszkalnej, handlowej, usługowej, hotelowej, biurowej, rozrywkowej, kulturalnej, parkingowej. A wszystko to w ramach jednego lub kilku obiektów zlokalizowanych na danym terenie. Rosnąca popularność projektów mixed-use to zdecydowanie jeden z ważniejszych kierunków rozwoju sektora nieruchomości.

Dynamiczny rozwój tego sektora to efekt zmiany modelu życia i coraz większej świadomości Polaków. Pandemia jedynie spotęgowała ten trend. Coraz częściej mierzymy się z notorycznym brakiem czasu. Konsumenci poszukują wygody, oznacza to skrócenie dystansu między domem a sklepem, restauracją czy klubem fitness. Wszystko aby zyskać więcej czasu na realizację siebie i własnych potrzeb.

15 minutowe miasta – To idea, która mówi o tym, że wszystko czego potrzebujemy do życia znajduje się w 15 minutowej odległości. Takie rozwiązanie ma również pozytywny wpływ na środowisko. Umożliwia ono mieszkańcom zrezygnowanie z samochodu, a tym samym zmniejszenie emisji CO2 i wydatków na paliwo, a także przełoży się na ograniczenie budowy drogich parkingów, odpowiedzialnych za około 30% kosztu mieszkania.

W Polsce mierzymy się z ogromnym deficytem mieszkań. Szczególnie zauważalny jest on w dużych miastach. Dodatkowo został pogłębiony falą uchodźców, z których spora część może pozostać w naszym kraju na stałe. Wsparciem mogłoby być uwolnienie do sprzedaży gruntów państwowych i gminnych oraz przyspieszenie procedur uchwalania miejscowych planów zabudowy.

Należy zintensyfikować zabudowę w śródmieściach, zapobiegając rozlewaniu się osiedli mieszkalnych na obrzeża miast. Inwestycje mixed-use będą stanowić przestrzeń powstałą z myślą o odpowiedzialności ekologicznej i społecznej.

Warto zaznaczyć, że tego typu projekty potrzebują większych działek, które powinny być zlokalizowane w dzielnicach centralnych, aby zawarta w projekcie przestrzeń biurowa czy handlowa miała uzasadnienie ekonomiczne.

Zdecydowanie nieruchomości typu mixed-use to przyszłość. Cieszą się one sporym zainteresowaniem i wprowadzają nowy trend. Pamiętajmy jednak, że przynajmniej obecnie sukces takiej inwestycji zależy od ścisłej współpracy pomiędzy inwestorem a samorządem i organami publicznymi, a nierzadko również konserwatorem zabytków. Z tego powodu odpowiedź na pytanie o przyszłość inwestycji mixed-use i kształt tego rynku zależy m.in. od tego, czy zmienią się warunki, w których dziś działają deweloperzy.

Global Office Park

Global Office Park to kompleks budynków w Katowicach, mieszczący się przy ulicy Mickiewicza. Kompleks składa się z dwóch wieżowców biurowych i jednego o funkcji mieszkalnej. Podstawą wszystkich trzech wieżowców będzie pięciokondygnacyjne podium z miejscem dla gastronomii, punktami usługowymi czy sklepami.

Obiekty te stanowią kompleks mixed-use, czyli o mieszanej funkcji, w tym przypadku biurowo-handlowo-mieszkalnej.

Budowa kompleksu rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku. Na początku lipca 2021 roku zakończono prace nad budową ostatnich kondygnacji w dwóch biurowych wieżach. Oddanie do użytku biurowców zaplanowane jest na czerwiec 2022 roku, natomiast wieżowca mieszkalnego na początku 2023 roku.