O recesji można usłyszeć w mediach wtedy, gdy tempo wzrostu gospodarczego hamuje, co w konsekwencji prowadzi do spadku PKB (produktu krajowego brutto). Recesje zwiastuje bessa ze względu na fakt, że zachowanie inwestorów sugeruje nadchodzący kryzys gospodarczy.

Czym jest recesja w ujęciu ekonomicznym?

Recesja gospodarcza to zjawisko makroekonomiczne polegające na zahamowaniu tempa wzrostu gospodarczego. Można powiedzieć, że gospodarka wchodzi w stan stagnacji. Na skutek recesji najczęściej  dochodzi do spadku produktu krajowego brutto.

Recesja jest wpisana w przebieg cyklu gospodarczego (koniunkturalnego).
Czyli można stwierdzić, że recesja jest stałym elementem w gospodarce. Gospodarka nie tylko rośnie w nieskończoność, ale potrafi również spowolnić.

O recesji możemy mówić wtedy gdy dwa kwartały z rzędu odnotujemy ujemny odczyt PKB (to suma wszystkich towarów i usług wyprodukowanych przez gospodarkę w danym okresie.) mówimy wtedy o tak zwanej recesji technicznej. Istnieje kilka głównych elementów na które składa się PKB. Jednak warto zapamiętać, że głównym elementem napędowym dla produktu krajowego Polski jest konsumpcja. W momencie kiedy konsumpcja hamuje, aktywność przedsiębiorców również spowalnia ze względu na brak popytu.
W momencie gdy gospodarka jest na obrotach, rozwija się biznes, pojawiają sie inwestycje, powstają kolejne miejsca pracy itd. Czyli jednym słowem społeczeństwo może się bogacić. Jednak wcześniej ustaliliśmy, że recesja jest nieodłącznym elementem gospodarki. Zatem co kilka lat następuje moment spowolnienia lub całkowitego zatrzymania gospodarczego. Można porównać to do wciśnięcia przycisku resetu. A niestety gdy zahamujemy gwałtownie przy dużej prędkości, jest bardzo duże prawdopodobieństwo na wypadnięcie z toru. Podobnie jest z firmami i konsumentami, które zbyt późno zwolniły obroty w obliczu recesji.

Recesja może być głęboka lub płytka i niezauważalna dla wielu konsumentów. Może trwać kilka miesięcy lub kilka lat. Recesja może mieć charakter lokalny jak i dotyczyć całego świata. Załamanie gospodarcze i recesja mogą mieć różne przyczyny. Jedną z najczęstszych jest zła polityka monetarna i nadmierna ingerencja państwa w gospodarkę, w tym przede wszystkim w system finansowy. Do recesji pośrednio doprowadzić mogą także kataklizmy i wojny.

Jakie są skutki recesji?

Recesja prowadzi do spadku ogólnej działalności, szczególnie produkcji krajowej i zatrudnienia. Główny problem stanowi niższy poziom wydajności pracy. Wielu firmom przestaje się to opłacać. Klientów jest mniej, spadają marże na produktach a wraz z nimi zyski. Do głównych skutków recesji możemy zaliczyć:

-Bankructwa firm i upadłości gospodarcze
-Zredukowanie miejsc pracy, czyli analogicznie wzrost bezrobocia
-Spadki na giełdzie i w wycenie poszczególnych aktywów.

Recesja w Polsce jest zjawiskiem występującym stosunkowo rzadko, szczególnie w III RP. Mieliśmy z nią do czynienia stosunkowo niedawno, bo w czasie pandemii, jednak była dość łagodna.

W latach 2007-2009 nastąpił ogólnoświatowy kryzys gospodarczy na rynkach finansowych i bankowych. Szczyt tego kryzysu nastąpił właśnie w 2008 roku. Zapoczątkowany on został zapaścią na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych. Wielka recesja z 2008 roku jest do tej pory największą, jaka miała miejsce na świecie w XXI wieku.